Cool Slider Addon for Elementor

Ai dùng Elementor đều cũng đã sử dụng slide rồi đúng không nào? Tuy nhiên slide mặc định có phần quá đơn giản và nhàm chán, muốn định dạng khác thì phải cài plugin dẫn tới thừa nhiều t hứ không dùng tới. Chính vì thế mình đã viết riêng 1 addon chỉ có tính […]