Giới thiệu dịch vụ VNPay-QR

Description

Đây là 1 dự án khá công phu của mình, khách hàng là 1 đơn vị lớn, lại hoạt động trong 1 mảng yêu cầu bảo mật cực cao, chính vì thế cũng có áp lực nhất định khi nhận dự án này.

Details
  • Date: January 25, 2020
  • Categories: Business
  • Client VNPAY
  • Live Preview vnpay.vn